top of page

Zespół

Nauka w leśnej szkole jest procesem, w którym uwalniamy umysł i ciało. Dbamy o rozwój niezależności, dobrej samooceny i zaradności. Wzmacniamy umiejętności społeczne i wewnętrzną motywację. Staramy się, by w tym procesie nie ograniczał nas czas, ani przestrzeń. Dzięki kontaktowi z naturą dzieci podejmują osiągalne dla nich wyzwania i poznają otoczenie empirycznie, a nie tylko teoretycznie. Towarzystwo dorosłych, którym ufają i przy których czują się bezpiecznie, zachęca je do poszukiwań, wyrażania siebie i odważnego odkrywania świata. Zanurzamy się wszystkimi zmysłami w przyrodzie, a gdy sięgamy po technologie, to wykorzystujemy je w ich najlepszej, najbardziej inspirującej formie. Uwzględniając indywidualne potrzeby, pragniemy tworzyć optymalne warunki do nauki i rozwoju. Jesteśmy zgraną grupą ludzi pełnych pasji, otwartych serc i poczucia humoru. Naszym zadaniem jest budzić nadchnienie i dmuchać w skrzydła. Oto my!

Kto za tym stoi?

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie i zarządzanie projektem jest Fundacja trzy czte ry! powołana do tego celu przez grupę zaangażowanych w rozwój miasta, kultury, sztuki rodziców. Szczególnie bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju dzieci, czemu dajemy wyraz w swoich codziennych działaniach. Impulsem do działania fundacji stała się potrzeba stworzenia unikalnego miejsca oraz poszukiwanie nowej, lepszej jakości w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

Dzięki liderom na co dzień zaangażowanym w naszą pracę

udaje się nam realizować marzenia o edukacji przełamującej schematy.

416A2422.jpeg

Agata Rajkiewicz

Dyrektorka Szkoły

IMG_3208.JPG

Agnieszka Kudraszow, Dorota Zaniewska

Założycielki

Fundacja trzy czte ry! - organ prowadzący

bottom of page