top of page

O nas

Tak jak drzewa w naturze tak i dzieci u nas, rosną i rozwijają się w swoim tempie w oparciu o program edukacji spersonalizowanej Stowarzyszenia Dobra Edukacja

Leśna szkoła „Puszczyk” zmienia model prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ze szkolnych ławek przenosi sei na łono natury, do lasu, tam gdzie dzieci czują się swobodnie. Zamiast dzwonka – śpiew ptaków, zamiast odpytywania przed tablicą – eksperymenty i doświadczenia w terenie, zamiast siedzenia w szkolnych ławkach – ruch i przestrzeń.

Większość zajęć odbywa się na dworze, niezależnie od pory roku. Dzięki kontaktowi z naturą dzieci poznają świat na żywo, w praktyce, a nie z albumu czy ekranu komputera. Potrafią zorientować się w otaczającej przestrzeni, w terenie uczą się zaradności i samodzielnego myślenia. Dziecko, któremu da się przestrzeń do rozwoju, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w bezpiecznych warunkach, w naturalny sposób buduje poczucie własnej wartości. Radość z wchodzenia na drzewo coraz wyżej i pokonywanie strachu, to coś, czego nie można doświadczyć w szkolnej ławce.

Przebywanie na powietrzu kilka godzin dziennie to sposób na lepszą odporność, zdrowie fizyczne i psychiczne. Kontakt z naturą pomaga w rozładowaniu stresu i uwrażliwia. Nasze dzieci bawią się i uczą na dworze, są twórcze i ciekawe świata.

...bo każde dziecko jest inne

40.jpg

W naszej szkole:

 • pozwalamy dzieciom podążać indywidualną drogą edukacyjnego rozwoju

 • pomagamy dzieciom w osiąganiu kolejnych etapów zgodnie ze swoim tempem i możliwościami

 • rozbudzamy wewnętrzną motywację do nauki, a nie wymuszoną strachem, ocenami, presją, szantażem, porównywaniem z innymi

 • dzieci uczestniczą w planowaniu swego rozwoju współpracując z mentorem

 • zamiast klas i lekcji dajemy możliwość pracy w projektach

 • tradycyjne ocenianie przy pomocy stopni zastąpiliśmy systemem pozytywnego motywowania

 • dbamy o to, by rozwijać empatię i kompetencje intra- i interpersonalne

19.jpg

W Leśnej szkole Puszczyk każdy uczeń:

 • jest równy, niepowtarzalny i wartościowy

 • jest kompetentny do poszukiwania i odkrywania

 • ma prawo do podejmowania wyzwań i ryzyka

 • jest kompetentny do dokonywania własnych wyborów,

 • kierowania własnym procesem uczenia się i rozwoju

 • ma prawo do odnoszenia regularnych sukcesów

 • ma prawo do rozwijania pozytywnych relacji ze sobą i innymi ludźmi

 • ma prawo do rozwijania silnych, pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem i ze światem przyrody

25.jpg

Naszym celem jest wychowanie ludzi:

 • odpowiedzialnych i pewnych siebie

 • sprawczych i zaangażowanych

 • znających swoje mocne i słabe strony

 • empatycznych

 • wolnych, ale dobrze znających granice

 • niezależnych i godnych zaufania

 • przygotowanych do życia, do ciągłego kształcenia się i do wykonywania pracy, która będzie dla nich źródłem poczucia sukcesu i satysfakcji

bottom of page