Zespół

Nauka w leśnej szkole jest procesem, w którym uwalniamy umysł i ciało. Dbamy o rozwój niezależności, dobrej samooceny i zaradności. Wzmacniamy umiejętności społeczne i wewnętrzną motywację. Staramy się, by w tym procesie nie ograniczał nas czas, ani przestrzeń. Dzięki kontaktowi z naturą dzieci podejmują osiągalne dla nich wyzwania i poznają otoczenie empirycznie, a nie tylko teoretycznie. Towarzystwo dorosłych, którym ufają i przy których czują się bezpiecznie, zachęca je do poszukiwań, wyrażania siebie i odważnego odkrywania świata. Zanurzamy się wszystkimi zmysłami w przyrodzie, a gdy sięgamy po technologie, to wykorzystujemy je w ich najlepszej, najbardziej inspirującej formie. Uwzględniając indywidualne potrzeby, pragniemy tworzyć optymalne warunki do nauki i rozwoju. Jesteśmy zgraną grupą ludzi pełnych pasji, otwartych serc i poczucia humoru. Naszym zadaniem jest budzić nadchnienie i dmuchać w skrzydła. Oto my!

dyrektorka

 

wicedyrektorka, j. angielski

oligofrenopedagog

j. hiszpański

j. angielski

geografia, WF

edukacja wczesnoszkolna

j. polski

twórczość, informatyka

pedagog specjalny

historia, WOS

fizyka, informatyka

matematyka

plastyka, twórczość

edukacja wczesnoszkolna

przyroda

edukacja wczesnoszkolna

warsztaty przyrodnicze, kreatywne pisanie

warsztaty muzyczne

administracja

chemia

biologia

muzyka

muzyka

Kasia Timofiejew

Agata Rajkiewicz

Elwira Wiśniewska

Patrycja Świtka

Simone Pereira

Ewa Jedynasty

Luiza Pawluczuk

Ewa Nofikow-Dobrodumow

Krzyś Wróbel

Tomek Markowski

Andrzej Gąsowski

Paweł Brzosko

Piotr Wojtecki

Paweł Matyszewski

Paulina Górska

Gosia Korniluk

Magda Wysocka

Dagmara Widanow-Murawska

Wiktor Wikson Szcygieł

 

Gosia Konończuk

Marta Marchewka

Kasia Kubicka

Magda Samojlik

Michał Kamiński

Kto za tym stoi?

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie i zarządzanie projektem jest Fundacja trzy czte ry! powołana do tego celu przez grupę zaangażowanych w rozwój miasta, kultury, sztuki rodziców. Szczególnie bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju dzieci, czemu dajemy wyraz w swoich codziennych działaniach. Impulsem do działania fundacji stała się potrzeba stworzenia unikalnego miejsca oraz poszukiwanie nowej, lepszej jakości w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

Dzięki liderom na co dzień zaangażowanym w naszą pracę

udaje się nam realizować marzenia o edukacji przełamującej schematy.

IMG_3208.JPG

Agnieszka Kudraszow, Dorota Zaniewska

Założycielki

Fundacja trzy czte ry! - organ prowadzący

416A0738.jpg

Katarzyna Timofiejew

Dyrektorka szkoły  

edukacja przyrodnicza 

416A2422.jpeg

Agata Rajkiewicz

Wicedyrektorka

język angielski